Campanyes

2017

L’any 2017 va començar el projecte Dofins de Tramuntana amb l’objectiu de conèixer i estudiar la població de cetacis del Canyó de Creus i les aigües adjacents i al mateix temps donar a conèixer a nivell local, els valors naturals, culturals, i paisatgístics de l’àrea i les possibilitats d’integrar-los en el desenvolupament del territori. El primer any vam treballar sobretot en aconseguir la implicació del sector nàutic-recreatiu, a partir d’un programa de ciència ciutadana.

Vam començar també un projecte conjunt amb els pescadors per establir l’estatus de la població de dofins i el grau d’interacció pesquera amb la flota d’arrossegadors de l’àrea. Es van mantenir reunions amb les associacions de pescadors dels ports de Llançà, Port de la Selva, i Roses, a més a més de tallers participatius per transferir als pescadors la importància de la seva participació en el projecte.

Aquest any es va començar la nostra campanya de foto-identificació del dofí mular.

Aquesta campanya va ser finançada per la Fundació La Caixa i LUSH Espanya a través del seu programa de caritat.

La campanya també va rebre finançament de LUSH Spain a través del seu programa de Charity Pot.

tursiops truncatus delfin mular bottlenose dolphin. Dofins de tramuntana

2018

El segon any del projecte s’ha focalitzat en treballar amb el sector pesquer, involucrant pescadors professionals directament en la conservació del dofí mular. La idea era arribar a consens amb el sector, o amb part del sector, en la implementació de bones practiques que redueixin o minimitzin un possible impacte en les poblacions de cetacis de l’àrea. D’aquesta manera, una pesca sostenible compatible amb la viabilitat d’altres espècies de fauna protegida, com el dofí mular, podran donar al sector pesquer l’opció de productes de màrqueting “amics” del medi, a més d’una imatge del sector d’involucrament social en el territori. Per aquesta raó, el projecte es va estructurar en 2 fases, on la primera estava enfocada al sector pesquer, i la segona afectarà al sector comercial i turístic, per augmentar la conscienciació i demostrar al públic general el valor de comprar un recurs pesquer en una zona on els pescadors col·laboren amb els científics en la conservació del medi.

També durant aquest any vam continuar amb la nostra campanya de foto-identificació del dofí mular.

Aquesta campanya va estar co-finançada per el fons de Pesqueres Marítimes Europees i el govern de Catalunya. Equip de gestió: GALP Costa Brava.

La campanya també va rebre finançament de LUSH Spain.

2019

El projecte Dofins de Tramuntana segueix la campanya aquest any concentrant-se en el treball col·laboratiu amb els pescadors i peixateries per promocionar la pesca sostenible en la zona.

La bona resposta en el treball col·laboratiu amb el sector pesquer permet aquest any seguir amb la campanya i incloure accions de treball directe amb les peixateries i botigues de la zona. Especialment, l’objectiu es concentra en la creació d’espais de participació conjunta amb el sector pesquer, l’administració local i regional i el sector del consumidor(peixateries, productors de peix, etc.) per trobar les alternatives comunes que assoleixin la revalorització de la producció pesquera.

Resultats del projecte

El projecte DELTRA: “Dofins de Tramuntana: implicant al sector pesquer en la conservació del dofí mular. Cap a un desenvolupament del territori a l’àrea RN2K Canyó de Creus – TRAMUNTANA DOLPHIN PROJECT ha buscat promoure la conservació y millora dels ecosistemes marins de la zona del “Canyó de Creus i Sistema de canyons submarins occidentals del Golf de Lleó”, en col·laboració amb el sector pesquer (i a través de la divulgació, sensibilització i participació), amb l’objectiu de conservar la població del dofí mular, millorant l’activitat pesquera de la zona alhora que es potencia el desenvolupament territorial i la revalorització del recurs pesquer d’una zona amb uns valors naturals, culturals i paisatgístics singulars, en una zona que majoritàriament forma part d’una Àrea de la Xarxa Natura 2000.

Durant l’execució del projecte s’han establert aliances amb les dues confraries amb major flota d’arrossegament de la zona: Roses i Llançà, i s’han signat acords de col·laboració que porten implícita la voluntat de conservar l’ecosistema marí per part del sector.

A més, s’ha treballat per a crear els espais de governança i participació a través de reunions a l’inici i al final del projecte, amb diferents actors de la zona (pescadors, administració, pescateries) en les quals s’ha consensuat un llistat de bones pràctiques, que els pescadors ja han posat en pràctica.

La governança marina és una eina essencial per a la conservació dels recursos naturals, culturals i paisatgístics i fomenta la participació dels sectors en la conservació dels ecosistemes marins, així com la cooperació entre ells.

De la col·laboració amb el sector pesquer, també s’ha pogut determinar que la interacció pesquera és un dels factors a considerar a l’àrea, ja que la població de dofins conviu i sembla haver-se habituat a alimentar-se a les xarxes dels vaixells d’arrossegament (50% d’albiraments de dofins mulars). En aquest sentit la implicació del sector en la seva conservació és indispensable.

A més, s’han obtingut en total 121 avisos d’albiraments de cetacis realitzats per pescadors, dels quals més de 60 eren dofins seguint les xarxes d’arrossegament. L’espècie més albirada pels pescadors va ser el dofí mular (56% del total d’avisos), i en el 78% d’aquests albiraments els dofins estaven seguint la seva xarxa, evidenciant i confirmant una elevada interacció.

D’altra banda, per primera vegada s’han unit també les peixateries de la zona, que han acollit molt bé el projecte. En total, 14 peixateries s’han sumat a la iniciativa i han obtingut el seu distintiu, assumint la seva part de co-responsabilitat en el foment del recurs pesquer de la zona del Canyó de Creus:

 • Peixos Marina, Portbou i Figueres
 • Peixateria Llançà, Llançà
 • Peixateria Nandu, Llançà
 • Peixateria Sempre Calma, Llançà
 • Peixateria Vent del Nord, El Port de la Selva i Cadaqués
 • Peixateria Puigvert, El Port de la Selva
 • Peixateria Marpla, Roses
 • Peixateria Pescadors de Roses Roses
 • Peixos Bech, Roses
 • Peixos Miquel, Olot y Roses
 • Peixateria Primer Rec, Olot i Figueres

Per a aconseguir-ho, s’han signat acords de col·laboració i s’han repartit fulletons divulgatius (I) amb receptes d’espècies de la zona, sota el valor comercial o menys conegudes, que es pesquen a l’àrea. Les peixateries col·laboradores van posar el seu adhesiu a la porta de l’establiment (II).

Finalment, a la campanya científica del projecte es va realitzar l’estudi específic de la interacció del dofí mular, en col·laboració amb els pescadors col·laboradors (que faciliten dades d’albiraments, donen l’avís a l’embarcació científica i faciliten les fulles de captura). Així, s’ha pogut identificar la zona de Cap de Creus com una zona de gran importància per a la població del dofí mular a Catalunya, amb una població estable i probablement resident i realitzant una estimació d’abundància preliminar de 154 (SE= 34.58, CV= 0.25, IC 95% 94-238) animals (dels individus identificats fins ara: 87.62% es van observar un cop, 8,57% 2 vegades, 1.90% 3 vegades i 1.90% 4 vegades): i una zona de cria per a l’espècie.

D’altra banda, s’han obtingut dades d’interacció pesquera, que s’estableix per al dofí mular en el 50% dels albiraments, mentre que el dofí llistat és del 74% mesurant el comportament en superfície dels dofins durant les trobades amb pescadors d’arrossegament. Tot i que es necessitarien més dades per a establir un patró estandarditzat de comportament, s’han establert algunes tendències  que facilitaran la implementació de bones pràctiques en el sector. Una de les accions que continuen a aquest projecte és la d’incorporar càmeres a les xarxes d’arrossegament per a veure el comportament sota l’aigua, consentiment que ha sorgit del present projecte i de les reunions amb pescadors que no han posat cap inconvenient i estan disposats a participar.

La presència d’una població estable del dofí mular a la zona del Canyó de Creus i zones adjacents posa en relleu la importància ecològica d’aquesta àrea, així com la necessitat de desenvolupar una correcta gestió per a que les activitats humanes, tant professionals com recreatives, realitzades a la zona no generin un impacte negatiu sobre l’espècie. En aquest sentit, la interacció existent entre la pesca professional i la població del dofí mular de la zona, així com la implicació del sector pesquer en la conservació del medi marí, evidencien un gran avanç en la col·laboració entre científics i pescadors, necessària i bàsica tant per a la investigació i conservació del medi marí, com per al desenvolupament sostenible d’un territori de tradició pesquera. D’altra banda, la presència d’una figura de protecció de la zona com és el Parc Natural del Cap de Creus facilita la consciència de la ciutadania de la importància del patrimoni natural i cultural de la zona, de forma que promoure un consum responsable i de productes locals, fomentant activitats tradicionals i petits comerços, a través de la conservació de la biodiversitat marina, es manifesta com una estratègia excel·lent a seguir a curt i llarg termini.

La campanya d’aquest any es du a terme amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri Espanyol per la Transició Ecològica, a través del Programa Pleamar, co-finançat pel Fons Europeu marítim i de la Pesca. 

Colaboracion Sector pesquero. Dofins tramuntana
dofins de tramuntana
Imatges dels acords signats amb les confraries de Llançà i Roses
Imatges dels tallers participatius realitzats a la confraria de Roses.
Imatge d'un dofí seguint la xarxa d'un vaixell d'arrossegament, quan estan recollint l'art.
Mapa dels albiraments de diferents espècies de cetacis registrats pels pescadors col·laboradors del projecte durant 2019 (groc: rorqual comú; verd: cap d'olla; negre: catxalot; vermell: dofí llistat; blau: dofí mular; cian: zífid de cuvier).
Imatges d'algunes de les visites realitzades en els establiments col·laboradors.
(II) Imatges dels adhesius identificatius lliurats a les peixateries adherides al projecte.
(I) Imatges del díptic editat